DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT

9/10/2016 9:24:40 PM

 

 

 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT

Đảm bảo năng lực trang thiết bị, nhân sự thực hiện một số nhiệm vụ trong chương trình nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học, tồn dư dư lượng độc chất ở Việt Nam, phân tích dioxin/furan trong mẫu đất, bùn, nước và mẫu cá

- Triển khai nghiên cứu và cung cấp dịch vụ phân tích cho các lĩnh vực: Đánh giá tồn lưu chất độc và một số các chất ô nhiễm hữu cơ chậm phân hủy (POPs) khác trong các đối tượng mẫu môi trường (đất, trầm tích, nước, sinh vật), thực phẩm, con ngƣời và các nguồn thải công nghiệp; đánh giá sự phơi nhiễm của con ngƣời và cộng đồng với Chất da cam/ Dioxin, đặc biệt là tại các khu vực gần các điểm nóng ô nhiễm; Quan trắc phát thải Dioxin, Furan và dl-PCBs từ các nguồn thải công nghiệp; Quan trắc một số chất ô nhiễm khác thuộc nhóm POPs trong các đối tượng mẫu môi trƣờng, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm Chất diệt cỏ/ Dioxin ở các vùng nóng

 

 1. Thiết bị sắc ký khí khối phổ phân giải cao, HRGC/ HRMS (Hệ thống sắc ký khí khối phổ độ phân giải cao DFS (GCMS-HR))
 2. Thiết bị sắc ký khí khối phổ GC/ MS Triple quad, GC/ MS-MS
 3. Thiết bị sắc ký lỏng khối phổ 3 lần tứ cực (LC/MS/MS)
 4. Thiết bị sắc ký khí khối phổ phân giải thấp 1 lần (GC/MS)
 5. Thiết bị sắc ký khí kết nối detector ECD (GC/ECD)
 6. Thiết bị sắc ký khi kết nối detector NPD (GC/NPD)
 7. Thiết bị khối phổ với nguồn Plasma (ICP-MS)
 8. Hệ thống sắc ký lỏng với detector huỳnh quang vad detector DAD (HPLC-DAD)
 9. Thiết bị phân tích tro bay
 10. Thiết bị đo thành phần kim loại cầm tay
 11. Buồng nghiên cứu độc chất trong không khí
 12. Thiết bị xử lý mẫu tự động (SPE tự động)
 13. Bộ bay hơi dung môi đồng thời (cô mẫu)
 14. Bộ ly chiết mẫu tự động áp suất cao
 15. Lò nung 1200oC
 16. Lò phá mẫu vi sóng
 17. Module phá mẫu vi sóng 6 bình UHF (UHP)
 18. Bộ chiết rắn theo kỹ thuật Soxhlet
 19. Hệ cô cất bay hơi dung môi (cô quay chân không)
 20. Bộ nâng cấp để chiết mẫu thể tích lớn
 21. Tủ hút khí độc các loại
 22. Máy lắc nằm ngang
 23. Máy lắc tròn
 24. Máy nghiền mẫu sinh vật
 25. Máy làm đông khô
 26. Tủ sấy
 27. Máy ly tâm thể tích lớn
 28. Tủ mát bảo quản dược phẩm và chấtchuẩn
 29. Tủ lạnh âm độ (-300C)
 30. Tủ lạnh âm sâu (-860C)
 31. Tủ lưu mẫu điều chỉnh độ ẩm
 32. Tủ lưu trữ và điều khiển bình khí
 33. Tủ đông
 34. Tủ mát
 35. Máy sinh khí Hyđro
 36. Thiết bị lưu điện (≥ 20KVA)

Các tin tức liên quan

KỸ THUẬT PCR

KỸ THUẬT PCR

3/13/2021 3:57:18 PM

PCR là chữ viết tắt của cụm từ Polymerase Chain Reaction nghĩa là thử nghiệm nhân bản một đoạn DNA trong ống nghiệm dựa vào các chu kỳ nhiệt.

Xem tiếp
CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHUỘM MẢNH CẮT MÔ TRONG PARAFIN

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHUỘM MẢNH CẮT MÔ TRONG PARAFIN

3/13/2021 3:13:15 PM

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHUỘM MẢNH CẮT MÔ TRONG PARAFIN

Xem tiếp
DANH MỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

DANH MỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

1/17/2019 7:00:07 PM

Các thao tác kỹ thuật Công Nghệ Sinh Học hiện đại: tách chiết, điện di, nhân gene bằng phương pháp PCR; thiết kế vector tái tổ hợp, chuyển gene ngoại lai vào tế bào chủ E. coli (tế bào vi khuẩn) phục vụ mục đích tạo dòng, làm thư viện DNA, v...v,

Xem tiếp
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG KIỂM NGHIỆM HẠT GIỐNG

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG KIỂM NGHIỆM HẠT GIỐNG

9/7/2018 1:18:06 PM

Việc kiểm nghiệm chất lượng hạt giống yêu cầu các phương pháp thử và thiết bị đã được kiểm tra để đảm bảo phù hợp với mục đích và có giá trị. Hạt giống là một sản phẩm sinh học sống và các đặc tính của nó không thể dự đoán được một cách chắc chắn như đối với các nguyên liệu vô cơ khác. Các phương pháp thử được sử dụng phải dựa trên kiến thức khoa học và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng của hạt giống.

Xem tiếp
TIÊU CHUẨN VÀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TIÊU CHUẨN VÀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

9/6/2018 1:18:23 PM

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động một mặt giúp kiểm soát các yếu tố nguy hại, bảo vệ sức khỏe nhân viên. Mặt khác, kết quả quan trắc đánh giá mức độ tiếp xúc còn là cơ sở để thực hiện việc chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên theo đặc thù khoa phòng

Xem tiếp
PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO

9/5/2018 7:57:00 PM

Ứng dụng: nghiên cứu sự phát triển của tế bào, sự phân chia, và tổ chức tế bào Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực ứng dụng: Vi sinh y học, Kỹ thuật lên men, Công nghệ protein và vaccines tái tổ hợp, Các chế phẩm từ vi sinh như enzyme, thuốc trừ sâu sinh học, vaccine, dược liệu; Phát triển công nghệ tế bào...

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ GIẢI PHẪU BỆNH

DANH MỤC THIẾT BỊ GIẢI PHẪU BỆNH

9/4/2018 7:27:14 PM

Thiết bị giải phẫu bệnh là những thiết bị dùng trong khoa giải phẫu bệnh của các bệnh viện. Các khoa giải phẫu bệnh có nhiệm vụ chẩn đoán, đào tạo và nghiên cứu. Khảo sát hồi cứu nhiều bệnh bệnh lý tính và tạo được nhiều nhận thức mới về bệnh học. Chẩn đoán thường qui, hóa mô miễn dịch và cắt lạnh thường qui trong lúc phẫu thuật cắt khối u. Tìm hiểu nguyên nhân của sự chết theo yêu cầu của thân nhân người chết và thầy thuốc điều trị,…

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TỐI THIỂU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TỐI THIỂU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

9/11/2016 3:04:47 PM

Danh mục thiết bị thí nghiệm tối thiểu trong nghiên cứu Xử lý nước thải công nghiệp là danh mục bao gồm các loại thiết bị gồm dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh… tối thiểu

Xem tiếp
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

9/10/2016 10:03:26 PM

Phòng kiểm chuẩn được trang bị các thiết bị hiện đại, độ chính xác cao để thực hiện hiệu chuẩn trạm quan trắc không khí tự động (SO2, CO, NO-NO2-Nox, O3, THC, BTEX…), trạm quan trắc nước tự động (pH, DO, EC, TDS, ORP…) và các thiết bị bán tự động (đo khí, nước đa / đơn chỉ tiêu).

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

9/10/2016 4:33:41 PM

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

8/31/2016 4:42:34 PM

Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường là phòng thí nghiệm có nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường; ngoài ra, PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất .

Xem tiếp
Danh mục Thiết bị phòng Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm - Thực phẩm chức năng

Danh mục Thiết bị phòng Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm - Thực phẩm chức năng

8/31/2016 3:16:03 PM

Phòng kiểm nghiệm có chức năng kiểm tra, đánh giá , xác định chất lượng thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... Thẩm định tiêu chuẩn dược liệu.

Xem tiếp

DANH MỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm

Phòng TN An toàn VS Thực phẩm

Phòng TN Hóa cơ bản

Thiết bị Hóa dược và Bào chế

Phòng TN Vi sinh & SH phân tử

Thiết bị Y tế (Điện tử - Hình ảnh)

Phòng sạch - Phòng IVF

Thiết bị Chăn nuôi Thú Y

Thiết bị Nuôi trồng thủy sản

STECH INTERNATIONAL CO., LTD.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Trụ  sở : BT1B-A312, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố  Hà Nội. 

VPHCM: Số 103, Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP HCM  

Điện thoại: 0919.278.276 - 024.32005678 (máy lẻ 201) Ms.Trinh

Email: thietbimoitruongstech@gmail.com

Website: thietbimoitruong.info

Top

  0919.278.276 Ms.Trinh