DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

8/31/2016 4:42:34 PM

 

 

 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG 

Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường là phòng thí nghiệm có nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường; ngoài ra,  PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất .

Có thể phân chia PTN môi trường theo các lĩnh vực như:

- Kiểm tra chất lượng nước

- Kiểm tra chất lượng không khí

- Phân tích vi lượng và đất

- Quan trắc các chỉ tiêu môi trường..

Các thiết bị cần có trong phòng thí nghiệm môi trường bao gồm:

I/ Thiết bị đo không khí – môi trường xung quanh

 1. Máy đo ồn
 2. Máy đo ồn thường
 3. Máy đo độ rung máy công nghiệp
 4. Máy đo độ rung tích phân 3 chiều
 5. Máy đo độ ồn tích phân
 6. Máy giám sát đo bụi môi trường (đi kiểm tra hiện trường): Bụi trọng lương (TSP), bụi hô hấp, bụi kích cỡ (PM1.0,PM2.5,PM10.0)
 7. Máy lấu mẫu khí lưu lượng nhỏ (0,5-3 lít/phút: lấy mẫu khí hiện trường để phân tích chỉ tiêu khí độc tại phòng thí nghiệm)
 8. Máy lấy mẫu khí lưu lượng lớn (lấy mẫu khí bụi hiện trường về phân tích bụi (TSP,PM, Bụi, amiang…)
 9. Máy đo phóng xạ cầm tay
 10. Máy đo cường độ ánh sáng cầm tay
 11. Máy đo khí môi trường xung quanh
 12. Thiết bị đo khí thải ống khói
 13. Máy đo bụi và kích thước hạt bụi
 14. Thiết bị lấy mẫu bụi hiện trường
 15. Máy đo độ phóng xạ cầm tay đi hiện trường
 16. Máy định vị vệ tinh cầm tay
 17. Máy đo các thông số khí tượng cầm tay
 18. Máy đo tiểu khí hậu cầm tay đi hiện trường (đo các chỉ tiêu: tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất…)
 19. Máy phân tích khí thải tại nguồn (ống khói….). Dùng đi thanh tra tại hiện trường để xác định các chỉ tiêu khí độc cơ bản thải ra môi trường: CO,CO2, NO2,H2S
 20. Máy đo khí độc cầm tay
 21. Máy tính xách tay
 22. Máy quay camera kỹ thuật số
 23. Máy ảnh kỹ thuật số

II/ Thiết bị đo nước và đất

 1. Thiết bị đo mực nước (đo nhiệt độ và mực nước tĩnh của giếng khoan, có thêm chức năng lấy mẫu nước giếng khoan hay mực nước ngầm: dung tích lấy mẫu (500-1000ml)
 2. Bộ dụng cụ làm phân tích vi sinh
 3. Bộ dụng cụ lấy mẫu đất
 4. Máy nghiền ly tâm mẫu đất
 5. Máy tách ẩm đất
 6. Rây đo kích cơ hạt
 7. Bộ dụng cụ lấy mẫu nước (Dung tích lấy mẫu 2 lít – 4 lít – 6 lít – 8 lít)
 8. Bộ dụng cụ lấy mẫu trầm tích đáy
 9. Bộ lấy mẫu phù du
 10. Bộ phân tích vi sinh dã ngoại (đo tổng coliform và E.coli)
 11. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích
 12. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng loại dọc
 13. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng loại ngang
 14. Thiết bị phân tích BOD5 (chai BOD tiêu chuẩn, tủ ủ mẫu, máy sục khí …)
 15. Thiết bị phân tích các chỉ tiêu nguyên tố vi lượng trong nước (đi hiện trường): ~ 25 nguyên tố vi lượng
 16. Thiết bị phân tích COD (bếp đun phá mẫu, máy so mầu đồng bộ)
 17. Thiết bị phân tích hàm lượng dầu trong nước tự động
 18. Thiết bị phân tích một số chỉ tiêu đất
 19. Bộ thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (đo nhanh đi hiện trường): pH, DO, độ dẫn, độ muối, tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ đục, nhiệt độ nước
 20. Bộ thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay
 21. Máy  đo độ muối, độ dẫn, TDS cầm tay
 22. Máy cực phổ đo kim loại nặng tại hiện trường (máy chuyên biệt đo nhanh tại hiện trường một số chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng gồm 5 chỉ tiêu sau: As, Cd, Cu, Pb, Hg)
 23. Máy sắc ký khí xách tay đo môi trường (GC)
 24. Máy đo DO cầm tay
 25. Máy đo độ đục cầm tay
 26. Máy đo pH, OSP, To nước cầm tay
 27. Máy đo EC hiện trường
 28. Máy đo pH hiện trường
 29. Máy đo lưu tốc dòng chảy
 30. Máy đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cầm tay
 31. Máy đo sâu hồi âm cầm tay
 32. Máy phát điện đi hiện trường (3KVA), phụ kiện
 33. Ô tô, thiết bị chuyên dụng đi lấy mẫu hiện trường
 34. Quần áo, kính, găng, ủng, áo phao đi hiện trường
 35. Thùng bảo quản mẫu
 36. Thuyền, xuồng chuyên dụng đi hiện trường
 37. Máy tính xách tay
 38. Máy quay camera kỹ thuật số
 39. Máy ảnh kỹ thuật số

III/ Thiết bị cho phòng phân tích môi trường

 1. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử - AAS (lò graphite)
 2. Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourrier (FTIR)
 3. Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS ( NO2, NO3, NH3, PO4, SO4, Ca, Mg, Fe..)
 4. Máy quang phổ khả kiến đo nước VIS
 5. Máy sắc ký ion IC
 6. Máy sắc ký khí (GC/ECD) hoặc máy sắc ký khí khối phổ (GC/MS)
 7. Máy sắc ký lỏng HPLC
 8. Bộ cất quay chân không
 9. Bộ chiết Soxhlet
 10. Bộ chưng cất đạm
 11. Hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm theo phương pháp Kjeldahl
 12. Máy chuẩn độ điện thế
 13. Hệ thống quan trắc tổng các bon hữu cơ (thiết bị đo TOC)
 14. Bộ vô cơ hóa mẫu bằng nguyên lý vi sóng
 15. Bộ cất Cyanua
 16. Bộ cất phenol
 17. Bộ đếm khuẩn lạc
 18. Hệ thiết bị dụng cụ phân tích BOD ( bao gồm: tử ấm BOD, chai BOD, đầu đo BOD, bơm sục khí, hóa chất chuẩn và phụ kiện khác)
 19. Bộ kiểm tra COD (bao gồm bếp phá mẫu và máy đo chỉ số COD)
 20. Máy phân tích hàm lượng dầu trong nước
 21. Bộ phân tích tổng Coliform và EColi
 22. Bộ phân tích TSS ( bao gồm cả bộ lọc và  bơm chân không)
 23. Máy đo độ đục để bàn
 24. Máy đo DO để bàn (có đầu đo cho phân tích BOD5)
 25. Máy đo lưu lượng nước trong đường ống kín
 26. Máy đo pH để bàn

IV/ Thiết bị cơ bản, phụ trợ

 1. Tủ ấm
 2. Tủ ấm vi sinh
 3. Tủ bảo quản mẫu
 4. Tủ bảo quản mẫu 340L
 5. Tủ cấy vi sinh
 6. Tủ hút chân không
 7. Tủ hút phòng thí nghiệm chịu dung môi hữu cơ
 8. Tủ hút phòng thí nghiệm chịu hoá chất, axít
 9. Thiết bị lọc nước siêu sạch
 10. Tủ lạnh (sử dụng liên tục)
 11. Tủ lạnh sâu
 12. Tủ sấy loại to
 13. Tủ sấy phòng thí nghiệm
 14. Nồi hấp tiệt trùng
 15. Cân kỹ thuật
 16. Cân kỹ thuật 3 số lẻ
 17. Cân phân tích 5 số lẻ
 18. Kính hiển vi soi nổi
 19. Lò nung
 20. Máy bơm nước tăng áp
 21. Máy cất nước 1 lần
 22. Máy cất nước 2 lần
 23. Bể điều nhiệt
 24. Bể siêu âm
 25. Bếp điện phòng thí nghiệm
 26. Máy khuấy từ gia nhiệt
 27. Máy lắc đứng và ngang
 28. Máy lắc mẫu (kiểu Votex)
 29. Máy lắc ngang
 30. Máy ly tâm
 31. Máy nghiền mẫu
 32. Bơm chân không
 33. Bộ hóa chất cơ bán của phòng thí nghiệm
 34. Bộ dụng cụ, vật tư:
 • Bộ micropipet
 • Bộ dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm
 • Chai thủy tinh lưu mẫu
 • Dispensor
 • Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
 • Giá để dụng cụ hoá chất, chai lọ phân tích
 • Bình hút ẩm
 1. Hệ thống bàn tiêu chuẩn cho phòng thí nghiệm
 2. Kệ, giá đặt thiết bị trong phòng thí nghiệm
 3. Hệ thống báo cháy, báo khói
 4. Hệ thống xử lý khí thải chung cho các tủ hút
 5. Hệ thống xử lý nước thải sau khi phân tích
 6. Hộp đựng dụng cụ
 7. Máy điều hòa nhiệt độ
 8. Máy định vị vệ tinh GPS
 9. Máy hút ẩm
 10. Máy hút bụi
 11. Máy phát điện loại 80 KVA (chỉ sử dụng khi mất điện)
 12. Ổn áp (3-10 KVA) cho hoạt động cả trạm
 13. Quần, áo, kính găng, ủng bảo hộ phòng thí nghiệm
 14. Bộ sơ cứu hoá học
 15. Tủ kép, tủ gỗ phòng giám đốc
 16. Bộ máy tính đồng bộ

Các tin tức liên quan

KỸ THUẬT PCR

KỸ THUẬT PCR

3/13/2021 3:57:18 PM

PCR là chữ viết tắt của cụm từ Polymerase Chain Reaction nghĩa là thử nghiệm nhân bản một đoạn DNA trong ống nghiệm dựa vào các chu kỳ nhiệt.

Xem tiếp
CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHUỘM MẢNH CẮT MÔ TRONG PARAFIN

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHUỘM MẢNH CẮT MÔ TRONG PARAFIN

3/13/2021 3:13:15 PM

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHUỘM MẢNH CẮT MÔ TRONG PARAFIN

Xem tiếp
DANH MỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

DANH MỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

1/17/2019 7:00:07 PM

Các thao tác kỹ thuật Công Nghệ Sinh Học hiện đại: tách chiết, điện di, nhân gene bằng phương pháp PCR; thiết kế vector tái tổ hợp, chuyển gene ngoại lai vào tế bào chủ E. coli (tế bào vi khuẩn) phục vụ mục đích tạo dòng, làm thư viện DNA, v...v,

Xem tiếp
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG KIỂM NGHIỆM HẠT GIỐNG

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG KIỂM NGHIỆM HẠT GIỐNG

9/7/2018 1:18:06 PM

Việc kiểm nghiệm chất lượng hạt giống yêu cầu các phương pháp thử và thiết bị đã được kiểm tra để đảm bảo phù hợp với mục đích và có giá trị. Hạt giống là một sản phẩm sinh học sống và các đặc tính của nó không thể dự đoán được một cách chắc chắn như đối với các nguyên liệu vô cơ khác. Các phương pháp thử được sử dụng phải dựa trên kiến thức khoa học và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng của hạt giống.

Xem tiếp
TIÊU CHUẨN VÀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TIÊU CHUẨN VÀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

9/6/2018 1:18:23 PM

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động một mặt giúp kiểm soát các yếu tố nguy hại, bảo vệ sức khỏe nhân viên. Mặt khác, kết quả quan trắc đánh giá mức độ tiếp xúc còn là cơ sở để thực hiện việc chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên theo đặc thù khoa phòng

Xem tiếp
PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO

9/5/2018 7:57:00 PM

Ứng dụng: nghiên cứu sự phát triển của tế bào, sự phân chia, và tổ chức tế bào Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực ứng dụng: Vi sinh y học, Kỹ thuật lên men, Công nghệ protein và vaccines tái tổ hợp, Các chế phẩm từ vi sinh như enzyme, thuốc trừ sâu sinh học, vaccine, dược liệu; Phát triển công nghệ tế bào...

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ GIẢI PHẪU BỆNH

DANH MỤC THIẾT BỊ GIẢI PHẪU BỆNH

9/4/2018 7:27:14 PM

Thiết bị giải phẫu bệnh là những thiết bị dùng trong khoa giải phẫu bệnh của các bệnh viện. Các khoa giải phẫu bệnh có nhiệm vụ chẩn đoán, đào tạo và nghiên cứu. Khảo sát hồi cứu nhiều bệnh bệnh lý tính và tạo được nhiều nhận thức mới về bệnh học. Chẩn đoán thường qui, hóa mô miễn dịch và cắt lạnh thường qui trong lúc phẫu thuật cắt khối u. Tìm hiểu nguyên nhân của sự chết theo yêu cầu của thân nhân người chết và thầy thuốc điều trị,…

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TỐI THIỂU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TỐI THIỂU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

9/11/2016 3:04:47 PM

Danh mục thiết bị thí nghiệm tối thiểu trong nghiên cứu Xử lý nước thải công nghiệp là danh mục bao gồm các loại thiết bị gồm dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh… tối thiểu

Xem tiếp
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

9/10/2016 10:03:26 PM

Phòng kiểm chuẩn được trang bị các thiết bị hiện đại, độ chính xác cao để thực hiện hiệu chuẩn trạm quan trắc không khí tự động (SO2, CO, NO-NO2-Nox, O3, THC, BTEX…), trạm quan trắc nước tự động (pH, DO, EC, TDS, ORP…) và các thiết bị bán tự động (đo khí, nước đa / đơn chỉ tiêu).

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT

9/10/2016 9:24:40 PM

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT

Xem tiếp
DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

9/10/2016 4:33:41 PM

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Xem tiếp
Danh mục Thiết bị phòng Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm - Thực phẩm chức năng

Danh mục Thiết bị phòng Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm - Thực phẩm chức năng

8/31/2016 3:16:03 PM

Phòng kiểm nghiệm có chức năng kiểm tra, đánh giá , xác định chất lượng thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... Thẩm định tiêu chuẩn dược liệu.

Xem tiếp

DANH MỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm

Phòng TN An toàn VS Thực phẩm

Phòng TN Hóa cơ bản

Thiết bị Hóa dược và Bào chế

Phòng TN Vi sinh & SH phân tử

Thiết bị Y tế (Điện tử - Hình ảnh)

Phòng sạch - Phòng IVF

Thiết bị Chăn nuôi Thú Y

Thiết bị Nuôi trồng thủy sản

STECH INTERNATIONAL CO., LTD.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Trụ  sở : BT1B-A312, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố  Hà Nội. 

VPHCM: Số 103, Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP HCM  

Điện thoại: 0919.278.276 - 024.32005678 (máy lẻ 201) Ms.Trinh

Email: thietbimoitruongstech@gmail.com

Website: thietbimoitruong.info

Top

  0919.278.276 Ms.Trinh